AZ SÁRRÉT-PLAST ZRT. SZÁMÁRA KIEMELTEN FONTOS PARTNEREI ÉS MUNKATÁRSAI EGÉSZSÉGE

A koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében az alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre:

Polgárdiban központi irodánk március 18-tól visszavonásig ZÁRVA tartjuk.

Kérjük, hogy ezen időszakban ügyeiket, leveleiket lehetőség szerint online vagy telefonon intézzék a következő elérhetőségek egyikén:

kozpont@sarretplast.hu vagy szamvitel@sarretplast.hu

Mobil: +36 20 3913980; +36 30 788 4078

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A TELEPHELYEN BEVEZETETT JÁRVÁNYMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSEKRŐL

A magyarország területén is megjelent koronavírus fertőzésre való tekintettel, a közösség védelmének érdekében az alábbi megelőző intézkedéseket vezettük be:

– A telephelyre történő belépés csak előzetes egyeztetést követően, a sárrét-plast zrt. munkatársának jóváhagyásával engedélyezett, nyilatkozat kérhető arról, hogy a belépő nem dolgozott, nem járt fertőzöttnek minősített országban, és nincs tudomása arról, hogy ilyen személlyel érintkezett volna.

– A telephelyre érkező vendég, beszállító, alvállalkozó csak a felkeresett munkavállalóval léphet érintkezésbe. Kérjük a fizikai kontaktus minimalizálását!

– A telephelyre érkező gépjárművezetők csak a szükséges munkavégzés idejére hagyhatják el a gépjárművet, csak célirányosan mozoghatnak, a telephelyen a kesztyű és a szájmaszk használata kötelező!

– A Sárrét-Plast Zrt. munkatársának kiérkezéséig a vezetőfülkét nem hagyhatják el!

– Fuvarokmányok és egyéb dokumentumok átvétele és átadása csak kesztyűben megengedett!

– Bélyegző és egyéb eszköz átadása tilos!

– Kérjük, a fenti intézkedéseket és az általános higiénés szabályokat fokozottan betartani szíveskedjenek!!!!

Együttműködésüket köszönjük!

KORONA VÍRUSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSI PROTOKOLL MUNKAVÁLLALÓK, VALAMINT BESZÁLLÍTÓK / ALVÁLLALKOZÓK ESETÉBEN:

A Sárrét-Plast Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a munkavállalóival kapcsolatosan, továbbá a székhelyére, telephelyeire rendszeresen érkező vendég, beszállító, alvállalkozó cégek esetében az alábbi intézkedéseket kötelező végrehajtani:

Nyilatkozattételi kötelessége munkavállalóknak, valamint a szállítónak, hogy gépjárműve(i), sofőr, illetve egyéb dolgozója (rakodó, váltósofőr stb.) az elmúlt időszakban – minimálisan 2 hét – nem dolgozott, nem járt fertőzöttnek minősített országban (1. számú melléklet).

Nyilatkozattételi kötelezettség a tekintetben, hogy a fent hivatkozott személyeknek, nincs tudomása arról, hogy olyan személlyel érintkezett volna, aki az elmúlt – minimálisan 2 hetes – időszakban – fertőzöttnek minősített országban járt, dolgozott (2. számú melléklet).

Amennyiben a Beszállító járműve(i), dolgozója érintett, azaz potenciális fertőzésnek volt kitéve az 1. pontban meghatározott ok miatt, úgy a Beszállító köteles haladéktalanul megküldeni a Sárrét-Plast Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az érintett járművek forgalmi rendszámát, illetve az érintett személyek listáját.

A fertőzöttség veszélye miatt érintett személyeket, illetve járműveket bizonytalan ideig nem fogadjuk.

Felhívjuk a szállítók figyelmét, hogy érintettségük esetén ne küldjenek potenciálisan fertőzött munkavállalót és járművet telephelyeinkre.

A be nem engedhető személyek és gépjárművek listáját megküldjük valamennyi portaszolgálatnak.

A portaszolgálatok kötelesek minden esetben ellenőrizni a bejövő járműveket és sofőröket.